Tarih Dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı

SORU 1- …………………………………..olayları …………………………………. bildirerek ………………………………….ilşkisi içerisinde …………………….dayanarak ………………………..olarak anlatan bilimdir. .(10 PUAN)

SORU 2- Bir tarihi bilgi değişebilir mi? Örneklerle açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 3- Miladi ve Hicri takvimi kaşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. .(10 PUAN)

SORU 4- Aşağıdaki merkezleri verilen devletlere göre eşleştiriniz. .(10 PUAN)
Merkezler: Sardes, Tuşpa, Gordion, Hattuşaş

DEVLETLER MERKEZLER
________________________________________________________________________

HİTİTLER
URARTULAR
LİDYALILAR
FİRİGYALILAR

SORU 5- Aşağıdaki terimler hakkında bilgi veriniz. .(10 PUAN)
Hiyoroglif:

Anal:

Nom.

Milet:

Kast sistemi:

SORU 6- Olay ve olgu kavramlarını açıklayarak 2’şer örnek veriniz. .(10 PUAN)

SORU 7- Tarihe yardımcı bilimlerden 4 tanesini yazarak ETNOGRAFYA biliminin nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 8- Aşağıdaki cümlelerin karşısına D (doğru) ya da Y (yanlış) yazınız.(10 PUAN)

A) Kral yolunu Frigyalılar yapmıştır. (…..)
B) Tarihte parayı ilk kez kullanan medeniyet Lidyalılardır. (…..)
C) Güneş yılı esaslı takvimi ilk kullanan medeniyet Sümerlerdir. (….)
D) Tarih incelemelerinde gözlem metodu mutlaka kullanılmalıdır. (….)
E) Anadolu tarihi devirlere Hititler döneminde geçmiştir. (…..)

SORU 9- Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? (10 PUAN)
A) Türkiye Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir.
B) Atatürk XIX. Ve XX. Yüzyıllarda yaşamıştır.
C) Kars antlaşması Ekim ayının 1. yarısında imzalanmıştır.
D) Yazı günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce bulunmuştur.
E) M.S XVIII. Yüzyılın son çeyreğinde Fransız ihtilali olmuştur.

SORU 10
- Çin medeniyeti hakkında bilgi veriniz. 2 madde (5 PUAN)

-

-

SORU 11- aşağıda verilen tarihleri en eski tarihten günümüze en yakın tarihe doğru sıralayınız.( 5 PUAN)

M.S X. Yüzyılın ilk yarısı
M.S XIX. Yüzyılın son çeyreği
M.Ö 1280
M.S 1870
M.Ö 751

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !