Tarih 10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz.
2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız.
3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak,
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz.
4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız.
5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay hangisidir?
6-Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını hangi hükümdarı zamanında ve hangi devlete karşı gerçekleştirmiştir?
7-Osmanlı Devleti,kuruluş döneminde yaşadığı hangi olay sonrasında yıkılma tehlikesi geçirmiştir?
8-Edirne,hangi Osmanlı hükümdarı zamanında ve hangi savaş sonrasında Osmanlı toprağı olmuştur?
9-Karadeniz hangi fetih ile Türk denizi olmuştur?
10-Balkanların Türk yurdu oluşu hangi zaferle kesinleşmiştir?
11-İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı hangisidir?
12-Anadolu beylikleri içinde hangileri ilk ve son olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir?
13-Fetret Devri nedir?Tanımını yapınız.
14-İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi açısından en önemli sonucu nedir?Yazınız
15-Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlıların Akkoyunlular ile yaptıkları savaşın ismi nedir? Yazınız

NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerleri 5 puandır.
SÜRE:40 dakikadır BAŞARILAR

1-Türklerin Balkanlara hakimiyetini engellemek için yapılan savaşları sırası ile yazınız.
2- İstanbul’un fethinin ekonomik sonucu ve bu sonucun Osmanlı Devleti’ni ve Avrupa’yı nasıl etkilediği hakkında kısaca bilgi veriniz.
3-Fatih Sultan Mehmet döneminde Bizans’ın yeniden canlanmasını engellemek için hangi fetihler yapılmıştır?
4-Kırım’ın fethinin önemi nedir?Maddeleyiniz.
5-Ankara Savaşının en önemli sonucu nedir?Yazınız.
6-Otlukbeli Savaşı hangi Osmanlı hükümdarı zamanında ve hangi devletle yapılmıştır?
7-Osmanlıların başta Balkan fetihlerinde uyguladıkları;fethettikleri yerleri Türkleştirip,Müslümanlaştırmak amaçlı faaliyetlerinin adı nedir?
8-Fatih Sultan Mehmet,İstanbul’u fethettikten sonra Ortodoks Kilisesine neden dokunmamış,hatta onları koruması altına almıştır?Yazınız.
9-Ankara Savaşından sonra kurulmayan tek beylik hangisidir?
10-II.Bayezid döneminde fazla fetih olmamasının ve durgun geçmesinin en önemli nedeni nedir?Yazınız.
11-İlk Osmanlı-Bizans Savaşı hangisidir?Yazınız
12-İmzaladığı hangi antlaşmadan sonra II.Murat tahtı çocuk yaştaki oğluna terk ederek hükümdarlıktan ayrılmıştır?
13-Osmanlılara çeyiz ve miras yoluyla geçen Türk beyliği hangisidir?Yazınız
14-İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
15-Fetret Devrine son vererek,Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?

NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerleri 5 puandır.
SÜRE:40 dakikadır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !