9.sınıf Türk edebiyatı dersi 1. Dönem 2.yazılı soruları

2006-2007  EĞTİM- ÖĞRETM YILI  *******

9. SINIFLAR TÜRK  EDEBİYATI   I.  DÖNEM  II. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR

            ADI=                                                                                        SINIFI=

    SOYADI=                                                                                          NO=

 

“Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl

  Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl

Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl

Aşığım, bilsem nası sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”

 

1.        Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Bir cümle ile açıklayınız. (5 puan)

2.      Yukarıdaki dörtlüğü uyak düzeni, kafiye ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

3.        Yukarıdaki dörtlükte kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. (10 puan)

4.      Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Nedenini açıklayınız. (5 puan)

 

5.      Aşağıdaki iki şiiri zihniyet ve şekil bakımından karşılaştırınız. (20 puan)

           İLAHİ                                                        GAZEL

Mert dayanır namert kaçar                      Sun sagarı saki bana mestane disünler

Meydan gümbür  gümbürlenir                    Uslanmadı gitti gör o divane disünler

Şahlar şahı divan açar                          

Divan gümbür  gümbürlenir                       Peymanesini her kişi doldurmada bunda

                                                   Şimden gerü bu meclise mey-hane disünler

                                                                  ( sagar: kadeh      saki: içki dağıtan     divane: başıboş      peymane: kadeh)

 

6.        Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre gösteriniz. (5 puan)

 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

 

  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

 

7.        Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. (20 puan)

 

Edebi metinler; …………………. ve …………………olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan yazı bütününe……………………denir.

Ünlü harflerin mısralarda kullanılarak uyum oluşturulmasına…………………………denir.

Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı içinde anlam ve değer kazanmasına …………………denir.

Bir olayın sebebinin başka bir sebebe bağlanmasına ……………………………………………..denir.

…………………….ölçüsü, …………………………………edebiyatımıza geçmiş bir ölçüdür.

……………………ölçüsünde mısra içinde durulan yerlere…………………………..denir.

 

“Türkülerde, dualarda benim mübarek dilim

  Hala benim güzelliğim Üsküp’te eskimeyen

  Kubbelerde sütunlarda, benim emeğim

  Evlad-ı Fatihan mezarlarında

  Gördüm asırlarca dipdiri yatan benim.”

 

8.        Yukarıdaki dizelerde kültür ve uygarlığımıza dair hangi izler bulunmaktadır? Maddeler halinde yazınız. (10 puan)

9.        Sanat ve edebiyatın gerçeklikten nasıl faydalandığını maddeler halinde yazınız. (10 puan)

10.     Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? (5 puan)

 

 

 

                                                                                                                                          ***

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !