9.sınıf dil ve anlatım dersi yazılı soruları

1-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart(koşul)anlamı vardır?
A)Kitap okumayı televizyon seyretmeye tercih ederim.
B)Annem, yarın mutlaka okula gelecek.
C)Bu konuyu çalışmış olmanız gerekirdi.
D)Yağmur yağmazsa yürüyüşe gidebiliriz
E)Bugün bize misafir gelecek.
2.”Geldi dün okula Aydın’ın arkadaşı” bu cümlenin öznesi nedir? Aşağıdaki noktalı yere yazın. (5P)

………………………………..
3. Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri hangi zaman göre çekimlenmiştir?Karşısına yazınız. ( 10 Puan )
Eylemin sözden önce olduğunu gösteriyor. ……………………………………………………………
Bütün herkesi sever. ………………………………………………………………………………………
Toplantıda iki sürmüş………………………………………………………………………………………
Anlatılanları iyice dinledi…
Aklından geçenleri bir bir söyleyecek………………………………………………………………………
4.”Herkes, okulun bahçesinde akşama kadar bekledi.” Cümlesini öğelerine ayırınız. (10P)

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlamda değişiklik olmaz? (5P)
A) İhtiyar, adama adresi tarif etmeye çalışıyordu.
B) O, bu köyü çok iyi bilirdi.
C) O, güzel günlerine tekrar dönebilse.
D) O, adada yalnız başına yaşıyordu.
E) Genç, adama yardım etti.
6. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (5P)
A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran ayında.
B) Dolmuşun içi hamam gibiydi bir de kese atacak biri olsa…
C) Dışarı çıkınca havaların serinlemeye başladığını hissediyorsunuz artık.
D) Kışlık giysiler dolaplardan yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı.
E) Ne de olsa mevsimi geldi bu kalın giyeceklerin.
7-“Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Bunun sonucu olarak töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez.”
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5P)
A) Dil kusurlu olursa düşünce anlaşılmaz.
B) Kültür, dil bozulursa bundan olumsuz etkilenir.
C) Dilin bozulması halkı etkilemez.
D) Adalet ile dil arasında etkileşim vardır.
E)Töre kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.
8.İyi vatandaş olabilmek için önce iyi insan olmak gerekir. Dürüst olmayan, tembel ve bilgisiz insanlardan iyi vatandaş olmaz. Bu insanlar önce kendilerine ve ailelerine sonra da ülkelerine zarar verirler. İyi vatandaş hem ailesi, hem de ülkesi için çalışır; görevlerini yerine getirir, kanunlara saygılıdır. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi vatandaşın özelliklerinden biri değildir? (5P)
A) Çalışkanlık B) Güvenilirlik E)İyi insan olmak
C) Yurtseverlik D) Girişkenlik
9. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır ama, sözlerimizle incittiğimiz, kırdığımız insanlarda yara ruhun en gizli yerlerinde derinden derine işler, bir türlü kapanmak bilmez.
Paragrafta anlatılan düşünceyi aşağıdakilerden hangisi destekler? (5P)
A) Çivi çıkar ama yeri kalır.
B) Dost kara günde belli olur.
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D) Doğru söz yemin istemez
E)Ağaç yaşken eğilir
10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını bulunuz. (10P) Öğrencileri teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız .
Yemeğine biraz tuz.biber ve limon sıktı.

11-“Sanatçı ,fotoğraf makinesi gibi,hayatı olduğu gibi aktarmaz. Ona yeni çizgiler ,gölgeler ve görüntüler ekler. Sanatçı bazen azaltır,bazen ekler.
Aşağıdakilerden hangisi,paragraftaki düşünce ile aynı doğrultudadır?
A) Sanatçının görevi topluma yol göstermektir.
B)Sanatçı hayatı yorumlayarak anlatır. C)Sanatçı eserinde gerçeklere yer vermelidir. D) Sanatçı hayatın aynası olma görevini üstlenmiştir E) Sanatçı her şeyi bilir.
12. Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Sizi de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (5P) A)Hayatı seven insanlar mutlu olur. B)Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz. C)Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilmeyen insanlardır. D)Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır. E)Soğuğa dayanmak için soğuğu sevmelidir.
13.”Sözcük,dilin anlamlı en küçük parçasıdır.” cümlesinin çeşitleri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (5P)
A)kurallı, olumsuz, isim cümlesidir. B) devrik, olumlu, isim cümlesidir. C) kurallı, olumlu, isim cümlesidir. D)kurallı, olumlu, fiil cümlesidir. E)devrik,olumsuz,soru 14. .Aşağıdakilerden hangisi olumlu, fiil cümlesidir? (5P) A) Bunlara bir şey yetişmez ki…
B) Sana bu mülâkat yetmez mi?
C) Söylenen her söz senin iyiliğin içindi.
D) Bu çocukların kıymetini bilelim E)O, en sevdiği kişiydi.
15. “Aldım Toros kırlarının hür havasını.”
Yukarıdaki cümle hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5P) A) Devrik cümledir. C) Olumlu cümledir. B) Fiil cümlesidir. D) Ünlem cümlesidir. E)Basit cümledir.
16.‘’Paragraf bir fikrin parçası değil,tam bir fikrin ifadesidir’’sözü hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.(10puan)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !